• info@duoinstallatie.nl
 • 06-12068818 / 06-48502463
 • Disclaimer & Privacybeleid

  Algemeen

  Op deze pagina vindt u algemene informatie die te maken heeft met privacy en disclamer.
  We hebben deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, de gegevens op deze website zijn alleen ter informatie. Duo installatiebedrijf besteden zorg en aandacht aan de inhoud van deze site, echter is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig is. Duo installatiebedrijf is dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

  Intellectuele eigendomsrechten
  Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie) op deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Duo Installatiebedrijf dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duo Installatiebedrijf deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

  Privacybeleid
  Duo Installatiebedrijf respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De persoonsgegevens die u aan Duo Installatiebedrijf verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een offerte zullen wij alleen gebruiken voor de afhandeling van uw aanvraag of verzoek.

  Uw persoonsgegevens zullen voor geen ander doel dan hierboven aangegeven worden gebruikt. Duo Installatiebedrijf zal de door u verstrekte persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden indien dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw aankoop of verzoek om informatie. In andere gevallen zal Duo Installatiebedrijf uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.